CEBus Electron 12m BEV

Prezentujemy pierwszy z gamy autobusów bez emisyjnych CEBus w wersji 12-to metrowej, z napędem czysto-elektrycznym o mocy 351 kWh i zasięgiem drogowym 280 km (z pełnym obciążeniem i ogrzewaniem lub klimatyzacją).

CEBus zaoferuje przewoźnikom zainteresowanym transformacją transportu na zeroemisyjny autobus elektryczny w pełni dopasowany do ich potrzeb. W zależności od klimatu, specyfiki linii i jej obłożenia, a nawet ukształtowania terenu, elektryczne autobusy produkowane będą w różnej specyfikacji. CEBus oferować będzie m.in. opcje w obszarze długości pojazdu, jego wyposażenia, rodzaju baterii, ale także sposobów ładowania. CEBUS ma aspiracje zdobyć w ciągu 5 lat pozycję lidera elektromobilności jednak nie tylko liczbą sprzedanych pojazdów, ale przede wszystkim ich niezawodnością i coraz lepszą operacyjnością autobusów. Każdy „kilometr” doświadczenia pozwalać będzie CEBusowi budować coraz lepsze autobusy, które co najmniej z taką samą wydajnością jak pojazdy spalinowe obsługiwać będą linie wielkomiejskich metropolii i małych miasteczek.

 

 

Pobierz katalog

 

 

 

 

 

 

 

 

CEBus dokonał już znacznych inwestycji w rozwój autobusów zeroemisyjnych i zamierza je kontynuować. W tym kontekście obszarami badań i rozwoju firmy są m.in. magazyny energii, czyli nowa generacja inteligentnych baterii z myślą o tych przewoźnikach, którzy na jednym ładowaniu chcą przejechać więcej niż 400 km – bez względu na warunki klimatyczne, a co za tym idzie, działającą klimatyzację czy ogrzewanie. Baterie te charakteryzować się będą bardzo dużą gęstością energii i stałą, precyzyjnie regulowaną temperaturą pracy. Warto podkreślić, że rozwiązanie to jest wynikiem pracy współtwórców idei CEBusa – inżynierów z USA i Japonii. Baterie tego typu będą stosowane wyłącznie w pojazdach marki CEBus – do dzisiaj nie oferuje ich żaden inny producent obecny na rynku autobusów elektrycznych.

Spółka w portfelu innowacji posiada także pomysł na budowę autobusu z konglomeratu (włókna z surowców mineralnych). Pozwoli to na obniżenie wagi autobusu o co najmniej 1/3 dzisiejszej wagi, przy zachowaniu niezbędnej sztywności i absorpcji energii w trakcie ewentualnego wypadku drogowego.

Trzecim obszarem badawczo rozwojowym jest praca nad nowymi rodzajami napędów pozwalającymi m.in. na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Prace na tym polu są również zaawansowane.

Ważnym uzupełnieniem produktu oferowanego klientom będzie zaoferowanie nowoczesnego systemu zdalnej diagnozy właśnie w postaci nowoczesnego oprogramowanie zaprojektowanego przez interdyscyplinarny zespół ekspertów firmy, wykorzystujący pełne możliwości oferowane, a nie wykorzystywane dotychczas w pełni, tradycyjne zestawy czujników monitorujących prace autobusu. To wieloaspektowe narzędzie, umożliwiać będzie sprawne zarządzanie flotą autobusów elektrycznych i optymalne jej wykorzystanie, a także jako precyzyjny instrument diagnostyczny, zwielokrotni i usprawni możliwości serwisowe. Systematycznie budowana baza rzeczywistych danych eksploatacyjnych pozwalać będzie na świadome i ekonomiczne użytkowanie floty autobusów przez kierowców i jej zarządzanie przez operatorów. Zgromadzone dane będą umożliwiać klientom precyzyjne zdefiniowanie wymagań technicznych dla autobusów na potrzeby obsługi poszczególnych linii. Wymierną korzyścią powstającej bazy danych jest możliwość doskonalenia stosowanych rozwiązań przez samego producenta. System pozwoli na sterowanie pracą wszystkich elementów autobusu, pod kątem ekonomiki kosztów eksploatacji. Wśród wielu funkcjonalności, jakie nowy system zaoferuje swoim użytkownikom, warto wyróżnić zwłaszcza: dostęp do danych o pojeździe w czasie rzeczywistym; monitorowanie aktualnych parametrów pracy pojazdu, takich jak zużycie energii, stan naładowania baterii, przewidywany zasięg; bieżąca lokalizacja floty autobusowej w czasie i przestrzeni; monitorowanie trasy poszczególnych pojazdów; generowanie statystyk i raportów, dotyczących m.in. liczby cykli ładowania oraz czasu trwania uzupełniania energii w bateriach; bieżąca identyfikacja usterek i alarmów zgłaszanych przez pojazd na pulpicie kierowcy; identyfikacja oraz analiza ewentualnych anomalii wraz z informowaniem o nich operatora; szybkie wsparcie serwisowe - zdalny dostęp do danych diagnostycznych, znacząco skraca czas naprawy usterki. System będzie wyposażony w interfejs API, który umożliwi zintegrowanie go z zewnętrznymi programami, wykorzystywanymi przez klientów. Kolejnym obszarem, w którym CEBus planuje nowe rozwiązania są systemy ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) - aktywne systemy wsparcia pomagające kierowcy, wykonując niektóre czynności przed nim lub zamiast niego, i dając prowadzącemu bezcenne sekundy na reakcję, np. system inicjujący automatyczne hamowanie CMS (Collision Mitigation System), który w sytuacji, gdy radar zamontowany w autobusie wykrywa zagrożenie ewentualnego zderzenia czołowego, system rozpoczyna hamowanie, zmniejszając prędkość pojazdu i niwelując skutki ewentualnej kolizji. Rozwiązanie stosowane jest w autokarach i to z nich właśnie implementowane jest do pojazdów miejskich. Ogromne znacznie ma w tym przypadku właściwa kalibracja i konfiguracja: w autobusach miejskich – w przeciwieństwie do autokarów – nie ma przecież pasów, a większość osób podróżuje na stojąco. Siła hamowania ma zatem kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pasażerów – to dodatkowe wyzwania stojące przed producentami, którzy musieli uwzględnić te czynniki w autobusach miejskich. Ponadto autobusy CEBus będą wyposażane w systemy umożliwiające wykrywanie obiektów znajdujących się w tzw. martwym polu widzenia kierowcy. Kamery umieszczone na zewnątrz pojazdu wykrywają pieszych oraz rowerzystów, których szczególnie przy manewrach skrętu nie da się zobaczyć w lusterkach, choć może im się wydawać, że z pewnością są widoczni. Rozwiązując to wyzwanie, system sygnalizuje także ryzyko kolizji. Urządzenie wykrywa każdego pieszego oraz rowerzystę w odległości do 80 cm od autobusu, powiadamiając kierowcę – ponownie akustycznie oraz poprzez wyświetlacz. To, czego nie widzi kierowca w lusterku, podpowiada mu urządzenie sterujące kamerami. CEBus zamierza również kontynuować pracę nad poprawą widoczności dla kierowcy. W miejsce klasycznych lusterek wstecznych zamontowane zostaną kamery. Niesie to ze sobą szereg zalet. Przede wszystkim odpada konieczność ustawiania i regulacji przy zmianie kierowcy – ekrany i kamery zawsze pokazują optymalny zakres bez względu na wzrost prowadzącego. Zmniejsza się szerokość pojazdu – co ma ogromne znacznie na węższych i ciasnych miejskich ulicach, znacznie obniża się również ryzyko kolizji czy też zahaczenia lusterkiem o choćby elementy infrastruktury. Co więcej, kamery istotnie poszerzają pole widzenia i poprawiają aerodynamikę pojazdu.